U.S. Embassy in Reykjavík Shares Proposal for Ambassador’s New Residence

Press Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

U.S. Embassy in Reykjavík Shares Proposal for Ambassador’s New Residence

Reykjavík, IcelandJanuary 18, 2024

The United States Embassy in Reykjavík is pleased to share its proposal for changes to the Ambassador’s new residence at Sólvallagata 14, a plan developed to be in harmony with the beautiful and historic setting of our host city.  This process reflects our ongoing commitment to transparency and collaboration with our Reykjavík neighbors.

“Our aim is to create not just a residence but a testament to the deep bond between the United States and Iceland,” says the U.S. Ambassador to Iceland, Carrin Patman.  “This project is a symbol of mutual respect and friendship, reflecting our shared values and history.”

Over the past couple years, the Embassy has actively engaged with residents, hosting meetings with neighbors to answer questions and listen to concerns.  This dialogue has been vital in shaping a residence plan that respects the cultural and historical fabric of the neighborhood.

Addressing concerns raised by some residents, the Embassy emphasizes that the security measures will be unobtrusive.  The proposed changes to the residence, featuring tasteful landscaping, shrubbery, and architecture, are designed to complement the area’s aesthetic.  The security features, including a decorative arched trellis fence and a discreetly placed staff support room, are integrated thoughtfully to maintain the area’s charm while ensuring safety.  Our security personnel will not be armed, and there will be no concrete blocks disrupting traffic or the streetscape (See Figs. 1-2).  We have developed our plans in close consultation with city officials to ensure that the proposed changes meet city rules and zoning regulations.

Figure 1

Figure 2

“We are committed to being good neighbors. Vesturbær is renowned for its charm and good spirit,” Ambassador Patman adds, “and the residence will uphold the dignity of this historic neighborhood.”

We anticipate that the Ambassador’s residence will foster increased cultural and social engagement, allowing for more opportunities to share experiences with our Reykjavík hosts.  We look forward to continuing our dialogue with the community and are excited about the opportunities this new residence will bring to deepen the friendship between the United States and Iceland.

For further information, please contact:

Public Affairs Office

U.S. Embassy Reykjavík

ReykjavikPublicAffairs@state.gov

About the U.S. Embassy in Reykjavík

The U.S. Embassy in Reykjavík works to strengthen the ties between the United States and Iceland, promoting mutual understanding and cooperation in various fields, including cultural, economic, and social endeavors. Follow us on Facebook, X, and Instagram – @usembreykjavik.

END OF RELEASE

 

Fréttatilkynning

MÁ BIRTA STRAX 

Sjónarmið sendiráðs Bandaríkjanna á Íslandi varðandi sendiherrabústað á Sólvallagötu

Reykjavík, Íslandi – 18 janúar, 2024

Það er sendiráði Bandaríkjanna á Íslandi ánægja að birta tillögur að endurbótum á húsi við Sólvallagötu 14 þar sem ráðgert er að nýr sendiherrabústaður Bandaríkjanna á Íslandi verði. Við alla hönnun var sérstaklega horft  til þess að gæta samræmis við sögulegt og fallegt umhverfi gestgjafaborgar okkar, Reykjavíkur. Ferlið endurspeglar áframhaldandi ásetning  sendiráðsins um gagnsæi og samvinnu við nágranna okkar í borginni.

„Markmið okkar er ekki einungis að skapa sendiherrabústað heldur einnig vitnisburð um góð tengsl milli Bandaríkjanna og Íslands,“ segir Carrin Patman, sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi. „Verkefnið er í raun og veru táknmynd gagnkvæmrar virðingar og vináttu milli þjóðanna, sem endurspeglar sameiginleg gildi okkar og sögu.“

Undanfarin tvö ár hefur bandaríska sendiráðið átt gagnleg og ánægjuleg samskipti við næstu nágranna við húsið. Þau samkipti hafa meðal annars farið fram á íbúafundum þar sem fulltrúar sendiráðsins hafa svarað spurningum og hlustað á athugasemdir nágranna. Þetta samtal hefur verið gagnlegt við mótun verkefnisins enda er það vilji sendiráðsins að sýna menningar- og sögulegum arfi hverfisins virðingu.

Til að bregðast við áhyggjum sem íbúar á svæðinu hafa viðrað að undanförnu vill sendiráðið koma nokkrum atriðum á framfæri. Öryggisráðstafanir  við sendiherrabústaðinn verða ekki áberandi. Þær áætlanir sem nú eru kynntar vegna breytinga á húsnæðinu sýna endurbætur á lóðinni, gróðursetningu runna og annars arkitektúrs í takti við  götumynd Sólvallagötu. Á meðal öryggisráðstafana er bogadregið grindverk og næðisrými starfsmanna sem verður komið vandlega fyrir svo að ásýnd götunnar haldist falleg jafnframt því að öryggisreglum sendiherra  sé fylgt. Öryggisstarfsfólk sendiráðsins verður ekki vopnað og verða engir steypukubbar sem trufla umferð eða hafa áhrif á götumyndina (sjá myndir 1-2). Fyrirhugaðar breytingar voru unnar í samráði við fulltrúa Reykjavíkurborgar sem tryggir að þær standist reglur borgarinnar og séu í samræmi við gildandi deiliskipulag.

Mynd 1

Mynd 2

„Við erum staðráðin í að reynast góðir nágrannar. Vesturbærinn er þekktur fyrir  sjarma og góðan anda,“ segir Carrin Patman sendiherra og bætir við. „Sendiherrabústaðurinn mun eiga þátt í að viðhalda reisn þessa sögulega hverfis.”

Við væntum þess að sendiherrabústaðurinn stuðli að aukinni félags- og menningarlegri þátttöku sem mun leiða til aukinna tækifæra til að deila upplifunum  með gestgjöfum okkar á Íslandi. Við hlökkum til að halda áfram samtalinu við nærsamfélagið í Vesturbænum  og erum spennt fyrir þeim tækifærum sem sendiherrabústaðurinn mun veita til að tryggja  enn frekar vináttu landanna.

Frekari upplýsingar veitir:

 Samskiptadeild

Sendiráð Bandaríkjanna á Íslandi

ReykjavikPublicAffairs@state.gov

 Almennt um sendiráð Bandaríkjanna á Íslandi 

 Sendiráð Bandaríkjanna í Reykjavík vinnur að því að efla tengsl Bandaríkjanna og Íslands, stuðla að gagnkvæmum skilningi og samvinnu á ýmsum sviðum, þar á meðal á sviði menningar-, efnahags- og samfélagsmála. Endilega fylgið okkur á Facebook, X og Instagram – @usembreykjavik.